Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

FIT OUT

Oferujemy wysokiej jakości, kompleksowe usługi fit-out powierzchni handlowych i biurowych: przygotowanie budżetu, opracowanie projektów wykonawczych, nadzór i koordynację podwykonawców, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenia powykonawczego w celu przekazania gotowego lokalu do użytkowania.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, aranżujemy przestrzeń w sposób spełniający najwyższe standardy, łącząc walory estetyczne i wymogi funkcjonalne. W pracy wykorzystujemy sprawdzone produkty i rozwiązania, nie bojąc się jednocześnie innowacyjnych projektów i nowych wyzwań.

Dance Studio

Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje 5 obszarów:

  • instalacje aranżacyjno-budowlane, kompleksowe wykonanie architektury – od podkładu projektowego, przez projekt wykonawczy, bieżący nadzór nad pracami, aż po dokumentację powykonawczą i protokoły odbiorów. W przypadku projektów we wczesnej fazie – przygotowanie pełnej dokumentacji w oparciu o wizualizację i rysunki koncepcyjne,
  • instalacje elektryczne – od fazy projektowej przez wykonawstwo, realizację, aż po odbiory/protokoły i zakończenie,
  • instalacje hydrauliczne, kompleksowe wykonanie branży – od podkładu projektowego przez projekt wykonawczy, bieżący nadzór nad dokumentacją powykonawczą i protokoły odbiorów,
  • instalacje oświetleniowe, reklamy wizualne – kompletna realizacja wraz z dostawą niezbędnych komponentów,
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji/HVAC – kompleksowa usługa obejmująca przygotowanie, wykonanie, nadzór oraz pełen serwis z zakresu HVAC.
  • instalacje wewnętrzne: sieci logiczne, systemy grzewcze, a także sanitarne i przeciwpożarowe: systemy sygnalizacji pożaru (SAP), dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO) i tryskacze.
Tatuum - realizacja