Fit out

Oferujemy wysokiej jakości, kompleksowe usługi fit-out powierzchni handlowych i biurowych: przygotowanie budżetu, opracowanie projektów wykonawczych, nadzór i koordynację podwykonawców, przygotowanie dokumentacji powykonawczej i rozliczenia powykonawczego w celu przekazania gotowego lokalu do użytkowania.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, aranżujemy przestrzeń w sposób spełniający najwyższe standardy, łącząc walory estetyczne i wymogi funkcjonalne. W pracy wykorzystujemy sprawdzone produkty i rozwiązania, nie bojąc się jednocześnie innowacyjnych projektów i nowych wyzwań.

Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje 5 obszarów

  • instalacje aranżacyjno-budowlane, kompleksowe wykonanie architektury – od podkładu projektowego, przez projekt wykonawczy, bieżący nadzór nad pracami, aż po dokumentację powykonawczą i protokoły odbiorów. W przypadku projektów we wczesnej fazie – przygotowanie pełnej dokumentacji w oparciu o wizualizację i rysunki koncepcyjne

  • instalacje elektryczne – od fazy projektowej przez wykonawstwo, realizację, aż po odbiory/protokoły i zakończenie

  • instalacje hydrauliczne, kompleksowe wykonanie branży – od podkładu projektowego przez projekt wykonawczy, bieżący nadzór nad dokumentacją powykonawczą i protokoły odbiorów

  • instalacje oświetleniowe, reklamy wizualne – kompletna realizacja wraz z dostawą niezbędnych komponentów

  • instalacje wentylacji i klimatyzacji/HVAC – kompleksowa usługa obejmująca przygotowanie, wykonanie, nadzór oraz pełen serwis z - zakresu HVAC

  • instalacje wewnętrzne: sieci logiczne, systemy grzewcze, a także sanitarne i przeciwpożarowe: systemy sygnalizacji pożaru (SAP), dźwiękowe systemy ostrzegania (DSO) i tryskacze